23 Tháng Tư 2017 8:43 CH Nhiệt liệt chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)!

Những năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã có tác động sâu sắc và mang lại những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong huyện ngày càng vững mạnh.

Ngày 18/4/2017, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ 23 (mở rộng) và giao ban công đoàn cơ sở quý I năm 2017.

Ngày 18/4, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Kạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động năm 2017.

Công tác tuyên truyền, giáo dục giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động công đoàn và là một trong những chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam.