06 Tháng Mười Hai 2016 12:44 CH NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 20 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH BẮC KẠN (01/01/1997- 01/01/2017)!

Ngày 30/11, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ công đoàn tại Công ty CP Vật tư - KTNN và Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

Vừa qua, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, UBND các huyện, thành phố tổ chức 03 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và người lao động

Ngày 17.11.2016, Ban Bí thư có Chỉ thị số 09/CT/TW về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Liên đoàn Lao động tỉnh xin đăng tải toàn văn chỉ thị.

Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã hội về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững; góp phần khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc