25 Tháng Chín 2017 11:10 SA “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

Ngày 21/9/2017, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quý III năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Vi Văn Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ; các đồng chí chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và trưởng, phó các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh.

Ngày 21/9/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước¬.

Thực hiện văn bản 381-CV/TU ngày 09/9/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phân công Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn giúp đỡ xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn trong xây dựng nông thôn mới,

Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý 10 công đoàn cấp trên cơ sở, 769 công đoàn cơ sở, với 2.701 cán bộ công đoàn (từ ủy viên ban chấp hành công đoàn trở lên); trong đó, 41 cán bộ công đoàn chuyên trách, 2.660 cán bộ công đoàn không chuyên trách;