24 Tháng Hai 2017 7:29 CH Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Ngày 22/01/2017, Khối thi đua các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Chợ Đồn,

Ngày 18/01/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành công văn số 06 /LĐLĐ-CTCS v/v phát động thi đua năm 2017.

Sáng ngày 19/01/2017, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn học kỳ I,

Ngày 19/01/2016, CĐCS Văn phòng Sở Y tế đã phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017